Slovenský zväz agropodnikateľov
a rodinných fariem

Pre všetkých na Zemi, ktorým záleží na zemi.

Ochranou zeme chránime Zem

Ochranou pôdy a citlivým prístupom k jej obrábaniu a využívaniu jej potenciálu zabezpečujeme ľudstvu trvalé a nevyčerpateľné zdroje pre obživu a priemysel. Musíme však zmeniť svoje myslenie a vnímať celok ako mozaiku skladajúcu sa z dielov. Každý diel má vplyv na konečný obraz. Ako povedal klasik – dokonalosť je tvorená maličkosťami, ale dokonalosť nie je maličkosť.
Tvoríme cestu, ktorou by mozaika, z ktorej sa Zem skladá, bola čo najdokonalejšia.

Pridáte sa?

Kto sme

Spoznajte nás a náš cieľ.

Organizujeme

Akcie ktoré plánujeme.

 

Spolupracujme spolu

V SZARF sme otvorení spolupráci. Neváhajte a kontaktujte nás.