Organizujeme

Budúce

Naše budúce akcie uvidíte tu.

Predošlé

Konferencia „zem, ľudia, a Zem“

22.2.2024 na inštitúte IZPI v Nitre

Pozývame vás na konferenciu všetkých na Zemi, ktorým záleží na slovenskej zemi.

Zaregistrujte svoj záujem tu: https://sdu.sk/SlY4

Obsah:

Začiatky poľnohospodárstva ako priemyselnej výroby a príčiny nástupu súčasných konvenčných postupov v poľnohospodárstve

Čo to prinieslo pre:
- pre prírodu
- pre krajinu
- pre človeka

  • Na obsahu a kvalite záleží – porovnania kvality potravín v minulosti a v súčasnosti a podľa spôsobu pestovania
  • Vzťah kvality potravín a zdravia
  • Koľko skutočne potrebujeme obhospodarovať pôdy pre účely pestovania potravín
  • Ekonomika zdravia – finančný prepočet zdravého stravovania prínosy pre jedinca i pre spoločnosť
  • Čo znamená potravinová sebestačnosť s poučením z minulosti a bezpečnosť potravín  

Čo s tým?

  • Alternatívny pohľad a riešenia – čomu my vieme pomôcť a čo pomôže nám, čo na to EÚ
  • Formy spolupráce dovnútra i navonok
  • Diskusný priestor
S finančnou podporou Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Konferencia „Zem s človekom na zemi“

28.9.2023 kaštieľ Rišňovce

„Nejde o to, že ľudia nevidia riešenie. Ide o to, že zvyčajne nevidia ten problém.“ - G. K. Chesterton

8.30 – 9.00 - Registrácia účastníkov
9.00 – 9.15 - Otvorenie podujatia a privítanie hostí
9.15 – 10.15 - Zdravé stravovanie a nutričné doplnky. Sú nutričné doplnky vždy bez rizika? - doc.Ing. Pavel Blažíček, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
10.15 – 11.15 - Nech je jedlo našim liekov - Ing. Vít Syrový, biochemik, súkromný poradca pre zdravý životný štýl
11.15 – 12.15 - Ekonomika zdravia – nie sme tak bohatí, aby sme kupovali lacné potraviny a iné súvislosti - doc.Ing. Patrik Rovný, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; konzultant doc.Ing. Iveta Pauhofová, CSc., Slovenská akadémia vied

12.15 – 13.00 - Obed
13.00 -14.00 - Príbehy z praxe – ako sa dá hospodáriť prírodne - Ing.Karel Kalný, Mitrovský dvůr, a.s., Mitrov – Strážek, ČR
14.00 – 15.00 - Príbehy z praxe – ako sa dá hospodáriť prírodne: komunitou podporované poľnohospodárstvo - Simona Hrochová, rodinná farma Částkov, ČR
15.00 – 16.00 - Skúsenosti združenia Considera, práca a odkaz Marca Bonfilsa - Mark Moodie, Considera, Veľká Británia
16.00 - Neúspech nie je chybou metódy. Prírode blízke poľnohospodárske postupy - Ing. Ľubomír Marhavý, Biopratex s.r.o.
12.15 – 18.00 - Ochutnávka vín vinárstva Vinkovič

Informácie o prednášajúcich


doc.Ing.Pavel Blažíček, PhD.
Klinický biochemik pracoval ako náčelník Oddelenia klinických laboratórií vo Vojenskej nemocnici resp. v Nemocnici ministerstva obrany, ďalej ako primár Oddelenia klinických laboratórií v TopMede a neskôr ako dborný garant v laboratóriu špecialnych metód Alpha medical a v rámci výučby Laboratórnej diagnostiky na Katedre chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU v Bratislave. Vo výskumných projektoch úzko spolupracoval s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava a s National Institute of Health Bethesda USA.

Ing. Vít Syrový

Vedecký pracovník na Výskumnom ústave potravinárskom v Prahe na oddelení výživových a aditívnych látok, vedúci výroby v spoločnosti Country life, Ecofrukt Slaný, zastupoval viacero potravinárskych spoločností. V súčastnosti je súkromým poradcom pre zdravý životný štýl, hlavne v oblasti stravovania, zaoberá sa testovaním hladín nepostrádateľných látok, organizuje a zúčastňuje sa prednášok, školení, venuje sa osvetovej a publikačnej činnosti.

doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
Vedkyňa, organizátorka medzinárodných vedeckých konferencií, poradkyňa štátnych orgánov i súkromných spoločností, zaoberá sa otázkami svetového poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja, nerovnosťami a polarizáciou spoločnosti,  príjmami a spotrebou domácností, bohatstvom a chudobou vo svetovej ekonomike v zmysle trendov v nasledujúcich obdobiach.

doc.Ing.Patrik Rovný, PhD.
Vysokoškolský pedagóg, poradca v poľnohospodárstve. Zaoberá sa skúmaním marketingových prístupov k výrobe, odbytu a spotreby poľnohospodárskych komodít. Skúma možnosti a zákonitosti aplikácie postupov prírodného poľnohospodárstva v praxi v spojení s ekonomickými aspektami a dôsledkami.

Ing.Ľubomír Marhavý
Ambasador zdravej pôdy, prakticky ako jediný na Slovensku sa venuje poradenstvu v oblasti regeneratívneho obhospodarovania pôdy. Neúnavný šíriteľ myšlienok a praktík prirodzených poľnohospodárskych postupov.

Mark Moodie
Pionier, dlhoročný propagátor a praktik v oblasti prírodného poľnohospodárstva. Zbiera a zaznamenáva poznatky od poľnohospodárov, vydáva literatúru. Je autorom publikácie, ktorá vyšla i na Slovensku - Virtuóz pšeničného poľa – o práci známeho propagátora bezorebných postupov Marca Bonfilsa.

Ing. Karel Kalný
Poľnohospodár, zaoberajúci sa regeneratívnym pasením hovädzieho dobytka, biovizionár, propagátor a praktik v oblasti prírode blízkych postupov hospodárenia. Na svojej farme chová mäsový dobytok, ošípané i hydinu. Výrobu finalizuje a prevádzkuje vlastnú reštauráciu.

Simona Hrochová - Rodinná farma Částkov
Malá rodinná farma hospodáriaca s láskou k prírode, udržateľne a organicky s dôrazom na starostlivosť o pôdu i krajinu. Väčšinu svojich výpestkov produkuje pre svojeich podielnikov v rámci Komunitou podporovaného poľnohospodárstva. (CSA)

Vinárstvo Vinkovič
Dediči historickej tradície od r. 2002 pokračujú v odkaze predkov. Svoj vinohrad sa rozhodli obhospodarovať ekologicky. Špecializujú sa na tradičné odrody Malých Karpát, ktoré dopĺňajú modernými odrodami. Rodina obhospodaruje 5 ha viníc. Okrem vína sa venujú aj využitiu hrozna na výrobu kozmetiky a hroznového želé.

Seminár „Regeneratívne na jar“

1.4.2023 kaštieľ Rišňovce

„Ako začať obhospodarovať záhradu prírode blízkymi postupmi”
Seminár spojený s praktickými ukážkami.

Konferencia „zem a Zem“

26.1.2023 kaštieľ Rišnovce

Konferencia prírodného poľnohospodárstva.

Prednáška „Regeneratívne v záhradke“

14.9.2022 Rišňovce v záhrade č.d. 155

Prednáška spojená s praktickými ukážkami pestovania a starostlivosti o pôdu.